600 100 600
BRUK

Murki oporowe


przewiń

Mury oporowe stanowią kluczowy element inżynierii lądowej, odgrywając istotną rolę w kształtowaniu i ochronie terenów przed erozją oraz osuwaniem się gruntu. Ich konstrukcja nie tylko zapewnia stabilność terenu, lecz również umożliwia efektywne zagospodarowanie przestrzeni, która mogłaby być narażona na naturalne procesy erozyjne. Dzięki nim, tereny strome czy podatne na intensywne opady deszczu mogą być odpowiednio zabezpieczone. Prefabrykowane murki oporowe są doskonałym rozwiązaniem, gdyż skutecznie przenoszą siły fizyczne i gwarantują trwałą podporę. Ich konstrukcja pozwala na wytrzymywanie dużych nacisków bocznych wywieranych przez grunt oraz efektywne zatrzymywanie różnych jego składników. Gotowe prefabrykaty przyśpieszają proces budowy i nie wymagają dalszej obróbki, jak w przypadku tradycyjnych murów, co przyczynia się do oszczędności czasu i kosztów.

 

Przykładowe zastosowanie:
Tabela dotyczy wymiarów ścian oporowych dla klas obciążenia: 5 kN/m2
• umacnianie skarp, kształtowanie terenów zielonych,
• modelowania małej architektury przestrzennej,
• zabezpieczenia nasypów oraz zboczy w budownictwie drogowym, kolejowym,
• zabezpieczenia wjazdów do garaży podziemnych,
• budowa boksów do gromadzenia materiałów sypkich np. na placach magazynowych,
• wznoszenie ścian ogrodzeniowych,
• stabilizacja kanałów technologicznych,
•budowa ramp załadunkowych.

01
02

Kolorystyka

Monocolor:

Specyfikacja

A B C D Waga [1 szt.]
[cm] [cm] [cm] [cm] [kg]
200 99 112 12 910
180 99 102 12 820
160 99 92 12 730
140 99 82 12 643
120 99 72 12 553
100 99 62 12 463
80 99 52 12 375

 

Kształty i wymiary

Zobacz także

Gdzie kupić produkty

Zostań dystrybutorem

600 100 600