600 100 600
Przewiń

Prefabrykacja

Specjalistyczne

prefabrykaty betonowe

dla budownictwa


Jesteśmy jednym z czołowych i cenionych polskich producentów prefabrykatów betonowych. Od roku 2007 bazując na najnowszych technologiach dostarczamy na rynek krajowy i rynki zagraniczne najwyższej jakości elementy betonowe dla budownictwa mieszkaniowego i przemysłowego. Zaopatrujemy deweloperów na rynku polskim oraz niemieckim. BRUK SA posiada certyfikaty i dopuszczenia swoich produktów na rynki europejskie, w tym na wymagające rynki Austrii i Niemiec, dzięki certyfikatom wydanym przez TÜV AUSTRIA Services GmbH i PÜZ Bau GmbH. Najwyższy standard produkowanych przez nas prefabrykatów został potwierdzony Certyfikatem Zgodności z normą DIN EN 206-1/DIN 1045-2, wydanym przez Brandenburską Politechnikę COTTBUS oraz Instytut Badania i Kontroli Materiałów (FMPA).

BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE, BIUROWE

  • biegi schodowe proste i zabiegowe
  • biegi schodowe z jednym i dwoma spocznikami
  • biegi schodowe pozytyw i negatyw
  • podesty
  • ściany PPOŻ
  • płyty balkonowe
  • szyby windowe
  • belki
  • ściany, ściany z otworami drzwiowymi i okiennymi

BUDOWNICTWO PRZEMYSŁOWE

  • podwaliny
  • ściany oporowe
  • ścianki peronowe
  • stopy fundamentowe
  • lego bloki
  • płyty drogowe
  • schody skarpowe
  • słupy
  • belki
  • ściany

Prefabrykowane płyty tramwajowe JB-T


do stosowania w zintegrowanej nawierzchni torowo-drogowej o rozstawie szyn 1000 mm oraz 1435 mm:

 

  • JB-T – płyta podstawowa
  • JB-TW – płyta z wyłazem kanalizacyjnym
  • JB-TK – płyta kablowa do połączeń między szynami
  • JB-TKP – płyta kablowa do prowadzenia przewodów wzdłuż torowiska
  • JB-TKPP – płyta kablowa do prowadzenia przewodów w poprzek torowiska
  • JB-TKZ – płyta kablowa z zamykaną komorą kablową
  • JB-TO – płyta z odwodnieniem liniowym
  • JB-TOP – płyta z odwodnieniem punktowym
  • JB-TR40 – płyta trapezowa, do wbudowania na łukach
  • JB-TR80 – płyta trapezowa, do wbudowania na łukach
  • Płyta międzytorza
  • Płyta międzytorza „odchudzona”, gr.20 cm

 

Grubości płyt: 30, 35 i 40 cm.

 

Płyty oferujemy w podstawowych długościach:

  • 1000 mm
  • 1500 mm
  • 3000 mm
  • 4000 mm

 

Istnieje możliwość wyprodukowania płyt o dowolnej długości w przedziale 1000-4000 mm.

Projekty w trakcie realizacji

Częstochowa – ul. Małopolska

BRUK SA dostarczyła na budowę prefabrykowane schodybalkony.

Warszawa – Bulwary Praskie

BRUK SA dostarczyła na budowę prefabrykowane balkony.

Katowice – AtalSky+

BRUK SA dostarczyła na budowę prefabrykowane schody.

Katowice – ul. Zabrska 

BRUK SA dostarczyła na budowę prefabrykowane balkony.

Warszawa – Bulwary Praskie

BRUK SA dostarczyła na budowę prefabrykowane balkony.

 

Projekty zrealizowane

Quorum – Wrocław – Gen. Sikorskiego

BRUK SA dostarczyła na budowę prefabrykowane balkony.

Katowice Szybowcowa

BRUK SA dostarczyła na budowę prefabrykowane schody.

Ocean Office Park – Kraków – Pana Tadeusza

BRUK SA dostarczyła na budowę prefabrykowane schody.

Poznań

BRUK SA dostarczyła na budowę prefabrykowane schody.

Poczdam

BRUK SA dostarczyła na budowę prefabrykowane schody i balkony

Berlin

BRUK SA dostarczyła na budowę prefabrykowane schody i balkony

Poznań – Dmowskiego

BRUK SA dostarczyła na budowę prefabrykowane schody.

Warszawa – Złota 83

BRUK SA dostarczyła na budowę prefabrykowane schody.

Wrocław – Jaskółcza

BRUK SA dostarczyła na budowę prefabrykowane schody i balkony.

Wrocław – Legnicka

BRUK SA dostarczyła na budowę prefabrykowane schody.

Klienci mogą liczyć na nasze wsparcie na każdym etapie realizowanej inwestycji.

Wspomniane wyżej elementy stanowiące podstawę działania BRUK SA przynoszą oczekiwane rezultaty, zadowolenie klientów i rosnące zamówienia od strategicznych odbiorców, do których należą m.in.:

DLACZEGO WARTO?

SKRÓCENIE CZASU REALIZACJI INWESTYCJI

Stosowanie prefabrykacji minimalizuje dodatkowe nakłady pracy na budowie, eliminuje potrzebę budowy szalunków oraz ogranicza magazynowanie materiałów na placu budowy

WYSOKA PRECYZJA WYKONANYCH ELEMENTÓW

Zastosowanie nowoczesnych technologii gwarantuje uzyskanie gładkiej powierzchni elementu betonowego

OBNIŻENIE KOSZTÓW INWESTYCJI

Zastosowanie gotowych prefabrykatów przyspiesza realizacje budowlane, znacznie obniża koszty robocizny oraz gwarantuje wysoką jakość

Wszystkie nasze wyroby są zgodne z normami europejskimi: PN-EN 1338, PN-EN 1339, PN-EN1340, PN-EN13198. Oferowane przez nas produkty zostały sprawdzone badaniami jakościowymi, aktualizowanymi na bieżąco przez Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie, a także potwierdzone odpowiednimi certyfikatami.

Najwyższy standard produkowanych przez nas prefabrykatów został potwierdzony Certyfikatem Zgodności z normą DIN EN 206-1/DIN 1045-2, wydanym przez Brandenburską Politechnikę COTTBUS Instytut Badania i Kontroli Materiałów (FMPA). Najwyższą jakość prefabrykatów potwierdzają certyfikaty: Instytutu Materiałów Budowlanych i Technologii Betonu w Warszawie. Posiadamy akredytację TŰV Austria, PŰZ BAU.