Przewiń

Praca

600 100 600

Spółka BRUK SA prowadzi rekrutację na stanowiska:

 • zbrojarz
 • betoniarz
 • operator wózka widłowego
 • pracownik bez kwalifikacji do przyuczenia zawodu

Miejsce pracy – Lisów, gmina Herby

Opis stanowiska / zadania:

 • wykonywanie zbrojenia do prefabrykacji
 • wylewanie betonu
 • praca przy produkcji kostki brukowej
 • przygotowanie mieszanki betonowej

Oferujemy:

 • stałą umowę o pracę na pełen etat
 • atrakcyjne wynagrodzenie
 • motywujący system premii

Klauzula informacyjna dla rekrutowanych pracowników

Prosimy przesyłać aplikację wraz z następującą klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez spółkę BRUK SA siedzibą w Lisowie (42-714) przy ul. Częstochowskiej 19 wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000716091 (zwaną dalej: Administratorem) moich danych osobowych, które zostały przekazane Administratorowi w przedłożonych mu dokumentach w toku postępowania rekrutacyjnego w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia procesu rekrutacyjnego na stanowisko (wpisać stanowisko).
Oświadczam, że zapoznałem się z informacjami Administratora zamieszczonymi na stronie BRUKSA.PL w zakresie ochrony danych osobowych.”

Informujemy, że:

 • administratorem udostępnionych w toku rekrutacji danych osobowych jest spółka BRUK SA siedzibą w Lisowie (42-714) przy ul. Częstochowskiej 19 wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000716091, zwana dalej Administratorem;
 • udostępnione dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia procesu rekrutacyjnego na pracownika spółki Bruk SA, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”), tj. wyrażonej zgody;
 • dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez czas rozstrzygnięcia procesu rekrutacyjnego, nie dłużej niż do sześciu miesięcy od chwili pozyskania danych osobowych;
 • kandydat ma prawo żądać od Administratora dostępu do udostępnionych danych osobowych, prawo sprostowania danych, prawo do bycia zapomnianym, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu, a w przypadku, w którym Administrator podejmowałby decyzję w sposób zautomatyzowany, prawo do zaprzestania podejmowania zautomatyzowanych decyzji, prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia procesu rekrutacyjnego w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej cofnięciem. Uprawnienia realizowane mogą być w dowolnej formie;
 • decyzje dotyczące osoby kandydata nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. Przekazanie Administratorowi danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do udziału w procesie rekrutacji.

Gdzie kupić produkty

Zostań dystrybutorem

600 100 600