Przewiń

Praca

600 100 600

Spółka BRUK SA prowadzi rekrutację na stanowiska:

 • Specjalista ds. sprzedaży / doradca techniczno-handlowy
 • Architekta krajobrazu do stałej współpracy w okolic Częstochowy

Miejsce pracy – Lisów, gmina Herby

SPECJALISTA DS. SPRZEDAŻY / DORADCA TECHNICZNO-HANDLOWY

 

Zakres obowiązków

 • Pozyskiwanie nowych oraz obsługa dotychczasowych klientów firmy
 • Zwiększenie zasięgu sprzedaży prefabrykatów betonowych
 • Przygotowywanie ofert handlowych dla wykonawców i deweloperów
 • Doradztwo i wsparcie techniczne w zakresie prefabrykatów betonowych
 • Negocjacje kluczowych kontraktów z klientami i partnerami biznesowymi firmy
 • Budowanie partnerskich i trwałych relacji z klientami na podległym terenie
 • Bieżąca analiza rynku oraz rozpoznawanie nowych możliwości biznesowych w obszarze sprzedaży prefabrykatów betonowych
 • Poszerzanie świadomości obecnych i nowych kontrahentów firmy BRUK SA w zakresie zastosowań prefabrykatów betonowych
 • Analiza dokumentacji przetargowej oraz dokumentacji technicznej
 • Bieżące śledzenie i koordynacja zamówień (terminów produkcji, terminów dostaw)
 • Ścisła współpraca z innymi działami firmy, oraz raportowanie na potrzeby Zarządu

 

Wymagania

 • Wiedza w zakresie funkcjonowania rynku prefabrykatów betonowych
 • Doświadczenie (min. 2 lata) w pracy związanej z branżą budowlaną, mile widziane doświadczenie w branży prefabrykatów betonowych
 • Wykształcenie min. średnie techniczne o specjalności budowlanej
 • Bardzo dobra organizacja własnego czasu pracy
 • Umiejętność prowadzenia rozmów handlowych
 • Łatwość w nawiązywaniu kontaktów
 • Silna orientacja na realizację celów
 • Dobra znajomość obsługi programów pakietu MS Office
 • Prawo jazdy kat. B

 

Oferujemy

 • Stabilne zatrudnienie w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku, na umowę o pracę
 • Niezbędne narzędzia pracy (samochód służbowy, komputer, telefon)
 • Stałe wynagrodzenie plus premiowy system motywacyjny
 • Pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie
 • Realny i bezpośredni wpływa na rozwój firmy
 • Przyjazne środowisko pracy, otwartość na pomysły
 • Szkolenia i podnoszenie kwalifikacji zawodowych

Klauzula informacyjna dla rekrutowanych pracowników

Prosimy przesyłać aplikację wraz z następującą klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez spółkę BRUK SA siedzibą w Lisowie (42-714) przy ul. Częstochowskiej 19 wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000716091 (zwaną dalej: Administratorem) moich danych osobowych, które zostały przekazane Administratorowi w przedłożonych mu dokumentach w toku postępowania rekrutacyjnego w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia procesu rekrutacyjnego na stanowisko (wpisać stanowisko).
Oświadczam, że zapoznałem się z informacjami Administratora zamieszczonymi na stronie bruksa.pl w zakresie ochrony danych osobowych.”

Informujemy, że:

 • administratorem udostępnionych w toku rekrutacji danych osobowych jest spółka BRUK SA siedzibą w Lisowie (42-714) przy ul. Częstochowskiej 19 wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000716091, zwana dalej Administratorem;
 • udostępnione dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia procesu rekrutacyjnego na pracownika spółki Bruk SA, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), tj. wyrażonej zgody;
 • dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez czas rozstrzygnięcia procesu rekrutacyjnego, nie dłużej niż do sześciu miesięcy od chwili pozyskania danych osobowych;
 • kandydat ma prawo żądać od Administratora dostępu do udostępnionych danych osobowych, prawo sprostowania danych, prawo do bycia zapomnianym, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu, a w przypadku, w którym Administrator podejmowałby decyzję w sposób zautomatyzowany, prawo do zaprzestania podejmowania zautomatyzowanych decyzji, prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia procesu rekrutacyjnego w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej cofnięciem. Uprawnienia realizowane mogą być w dowolnej formie;
 • decyzje dotyczące osoby kandydata nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. Przekazanie Administratorowi danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do udziału w procesie rekrutacji.

Gdzie kupić produkty

Zostań dystrybutorem

600 100 600