Przewiń

Dotacje Unia Europejska

600 100 600

PROJEKT POIR.03.02.02-00-1691/19

BRUK Spółka Akcyjna pragnie poinformować, że realizuje projekt pt.: Technologia produkcji wibroprasowanych elementów brukowych o ograniczonym podciąganiu kapilarnym warstwy konstrukcyjnej współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, lata 2014-2020 (www.poir.gov.pl):

Działanie 3.2.2: Kredyt na innowacje technologiczne

Numer projektu: POIR.03.02.02-00-1691/19

Cel projektu:

Celem projektu jest implementacja do firmy BRUK, innowacyjnej technologii, będącej wynikiem prac badawczo-rozwojowych. Wdrażana technologia umożliwi produkcję znacząco udoskonalonego produktu – kostki brukowej o podwyższonej odporności na przesiąkanie kapilarne, przeznaczonej do utwardzania ulic, placów i chodników oraz tworzenia i aranżacji małej architektury.

Bezpośrednim efektem, za sprawą zaimplementowania nowatorskiego rozwiązania, będzie rozpoczęcie produkcji kostki brukowej, posiadającej szereg przewag konkurencyjnych.

Wartość projektu: 12 016 800,00 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 4 130 280,00 PLN

Instytucje zaangażowane:

  • Instytucja Zarządzająca: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (mrr.gov.pl)
  • Instytucja Pośrednicząca: Bank Gospodarstwa Krajowego (bgk.com.pl)

PROJEKT POIR 2.3.2. – BON NA INNOWACJĘ

Przedsiębiorstwo BRUK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością pragnie poinformować, że realizuje projekt pt.:
„Badania nad innowacyjną grupą produktową prefabrykatów z betonów lekkich samozagęszczalnych.”
współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój:

Działanie 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw

Poddziałanie 2.3.2: Bony na innowacje dla MŚP

Numer umowy: POIR.02.03.02-24-0004/17

Celem projektu jest opracowanie badań nad nowatorskimi wyrobami prefabrykatów z betonów lekkich samozagęszczalnych oraz stworzenie technologii ich produkcji z wyeliminowaniem wibrowania betonu.
Efektem wdrożenia opracowanych wyników przeprowadzonych badań będzie rozpoczęcie masowej produkcji w obecnej działalności z wykorzystaniem innowacyjnej technologii i sprzedaż wyrobów finalnych, a tym samym znaczne podniesienie konkurencyjności firmy BRUK.

Wartość projektu: 399 750,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 227 500,00 PLN

PROJEKT POIR 3.2.2. – KREDYT NA INNOWACJE TECHNOLOGICZNE

Przedsiębiorstwo BRUK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością pragnie poinformować, że realizuje projekt pt.:
„Wdrożenie innowacyjnego sposobu wytwarzania kostki brukowej o zwiększonych parametrach użytkowych”
współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, lata 2014-2020 (www.poir.gov.pl):

Działanie 3.2.2: Kredyt na innowacje technologiczne

Numer projektu: POIR.03.02.02-00-0437/16

Celem projektu jest implementacja do firmy BRUK, innowacyjnej technologii, będącej wynikiem prac badawczo-rozwojowych. Wdrażana technologia umożliwi produkcję znacząco udoskonalonego produktu – kostki brukowej o podwyższonych parametrach.

Wartość projektu: 7 723 500,00 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 2 703 225,00 PLN

Instytucje zaangażowane:

  • Instytucja Zarządzająca: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (mrr.gov.pl)
  • Instytucja Pośrednicząca: Bank Gospodarstwa Krajowego (bgk.com.pl)

Gdzie kupić produkty

Zostań dystrybutorem

600 100 600