600 100 600
BRUK

Płotek naprowadzający


przewiń

Betonowe płotki naprowadzające stosowane są w budownictwie inżynieryjnym jako zabezpieczenie przed przedostawaniem się płazów i pozostałych małych zwierząt w czasie ich migracji oraz zmieniają kierunek ich ruchu. Zwierzęta mogą poruszać po specjalnej bieżni wykształtowanej w prefabrykatach, a przed przedostaniem się na jezdnię chroni je zaprojektowany pod tym kątem daszek. Płotki stosuje się na prostych odcinkach, skarpach, w sąsiedztwie wysokich ogrodzeń, na połączeniach z przejściami dla zwierząt oraz na połączeniach z przepustami. Zastosowanie płotków jest jednym z najskuteczniejszych sposobów na zmniejszenie śmiertelności płazów w wyniku kolizji z pojazdami lub przedostania się do miejsc, które stanowią dla nich pułapki, np. wszelkiego rodzaju elementy odwadniające.

01
04

Kolorystyka

Monocolor:

Kształty i wymiary

500 x 580 x 155 / 445
500 x 580 x 155 / 445

Zobacz także

Gdzie kupić produkty

Zostań dystrybutorem

600 100 600