Galanteria betonowa
Krawężniki skośne
Krawężnik skośny to element budowy dróg, chodników, który zapewnia ciągłość przejścia między krawężnikiem drogowym a najazdowym. To także estetyczne wykończenie nawierzchni asfaltowej.