Specjalistyczne prefabrykaty
betonowe dla budownictwa
Odpowiadając potrzebom rynku, naszą ofertę poszerzyliśmy o produkcję żelbetowych elementów prefabrykowanych, dedykowanych budownictwu mieszkaniowemu i przemysłowemu. Wytwarzane przez nas produkty dostarczamy na rynek krajowy i rynki zagraniczne. Potwierdzenie wysokiej jakości prefabrykatów stanowią uzyskane certyfikaty.