Galanteria betonowa
Krawężniki łukowe
Krawężnik łukowy to element budowy dróg, chodników, który zapewnia ciągłość przejścia między krawężnikiem drogowym a najazdowym.