Rada Nadzorcza  BRUK SA

Zarząd

Rada Nadzorcza

Rafał Kołakowski
Przewodniczący Rady Nadzorczej

Wojciech Łubianka
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Tomasz Bialik
Członek Rady Nadzorczej

Marcin Sobczyk
Członek Rady Nadzorczej

Barbara Baran
Członek Rady Nadzorczej