Kontakt

Kontakt

Biuro

tel.  +48 34 357 14 45
fax. +48 34 357 12 04

sekretariat@bruksa.pl

Dane adresowe

BRUK SA
42-714 LISÓW
UL. CZĘSTOCHOWSKA 19

REGON: 150869233
NIP: 5730114842
KRS: 0000200327
Sąd Rejonowy w Częstochowie
XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał Podstawowy 2.080.000 zł wpłacony w całości.

Zapytanie ofertowe