Dotacje Unia Europejska

logo Fundusze Europejskie
PROJEKT POIR 2.3.2. – BON NA INNOWACJĘ

Przedsiębiorstwo BRUK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością pragnie poinformować, że realizuje projekt pt.:
„Badania nad innowacyjną grupą produktową prefabrykatów z betonów lekkich samozagęszczalnych.”
współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój:

Działanie 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw

Poddziałanie 2.3.2: Bony na innowacje dla MŚP

Numer umowy: POIR.02.03.02-24-0004/17

Celem projektu jest opracowanie badań nad nowatorskimi wyrobami – prefabrykatów z betonów lekkich samozagęszczalnych oraz stworzenie technologii ich produkcji z wyeliminowaniem wibrowania betonu.
Efektem wdrożenia opracowanych wyników przeprowadzonych badań będzie rozpoczęcie masowej produkcji w obecnej działalności z wykorzystaniem innowacyjnej technologii i sprzedaż wyrobów finalnych, a tym samym znaczne podniesienie konkurencyjności firmy BRUK.

Wartość projektu:  399 750,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 227 500,00 PLN

PROJEKT POIR 3.2.2. – KREDYT NA INNOWACJE TECHNOLOGICZNE

Przedsiębiorstwo BRUK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością pragnie poinformować, że realizuje projekt pt.:
„Wdrożenie innowacyjnego sposobu wytwarzania kostki brukowej o zwiększonych parametrach użytkowych”
współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, lata 2014-2020 (www.poir.gov.pl):

Działanie 3.2.2: Kredyt na innowacje technologiczne

Numer projektu: POIR.03.02.02-00-0437/16

Celem projektu jest implementacja do firmy BRUK, innowacyjnej technologii, będącej wynikiem prac badawczo-rozwojowych. Wdrażana technologia umożliwi produkcję znacząco udoskonalonego produktu – kostki brukowej o podwyższonych parametrach.

Wartość projektu: 7 723 500,00 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 2 703 225,00 PLN

Instytucje zaangażowane: