Rada Nadzorcza  BRUK SA

Zarząd

Rada Nadzorcza

Rafał Kołakowski
Przewodniczący Rady Nadzorczej


Barbara Baran
Członek Rady Nadzorczej

Marcin Sobczyk
Członek Rady Nadzorczej