Rada Nadzorcza  BRUK SA

Zarząd

Rada Nadzorcza

Rafał Kołakowski
Przewodniczący Rady Nadzorczej

Wojciech Łubianka
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Barbara Baran
Członek Rady Nadzorczej

Marcin Sobczyk
Członek Rady Nadzorczej