Galanteria betonowa
Ścieki drogowe
Ścieki drogowe stosowane są w budownictwie drogowym. Pozwalają na odprowadzenie wody opadowej z dróg, chodników, czy parkingów.