Zarząd   BRUK SA

Rada Nadzorcza

Zarząd

Łukasz Strączek
Prezes Zarządu
Dyrektor Generalny

 

Tadeusz Duda
Wiceprezes Zarządu
Dyrektor Produkcji

Wojciech Proszkowski
Wiceprezes Zarządu
Dyrektor Marketingu

Sebastian Dziuk
Wiceprezes Zarządu
Dyrektor Prefabrykacji Betonu